Business

Šta radi: HR Direktor

Imati PRAVE ljude na PRAVOM mestu i u PRAVO vreme.

U zavisnosti da li biste voleli da budete HR direktor u nekoj maloj ili velikoj kompaniji, postoji razlika u obimu posla i vaše lične angažovanosti. U slučaju da se zaposlite u maloj kompaniji (koja je iz godine u godinu imala veliku ekspanziju) dugo radite sve stvari sami… dok ne napravite svoj tim.

U velikim kompanijama organizacija je da radite neki HR segment, npr. HR menadžer koji koordinira radom ostalih; ili menadžer za regrutaciju i selekciju; menadzer za kompenzacije i beneficije; trening menadžer za kontinuiranu edukaciju zaposlenih itd.

Bilo kako bilo, stvari moraju da perfektno fukcionišu i vi ste odgovorni za sledeće HR funkcije:

 1. Selekcija i regrutacija zaposlenih
 2. Analiza poslova i opis poslova
 3. Onboarding program za novozaposlene
 4. Definisanje kompetencija za svako radno mesto
 5. Planiranje potrebnog kadra u odnosu na strategiju kompanije
 6. Pravilnici i procedure – koje prave i čine sistem jačim i stabilnijim
 7. Administracija (prijave/odjave, Ugovori o radu, Aneksi, rešenja za godišnje odmore, bolovanja, potvrde za vrtić, rešenja o prestanku radnog odnosa itd.)
 8. Planiranje razvoja zaposlenih i karijerni put
 9. Treninzi i obuke – interno i/ili eksterno
 10. Procena radnog učinka – KPI
 11. Nagradjivanje zaposlenih
 12. Merenje zadovoljstva zaposlenih
 13. Godišnji razgovori sa zaposlenima
 14. Korporativna kultura
 15. Team building, proslave, …
 16. Razvoj interne komunikacije
 17. Implementacija sistema upravljanje talentima u kompaniji
 18. Planiranje naslednika (Sucession planning) i njihov razvoj
 19. Implementacija razvojnih centara u kompaniji
 20. Rešavanje konflikata i međuljudskih odnosa
 21. Prestanak radnog odnosa i izlazni intervju

Bitna je dobra organizacija, kako vaša, tako i vašeg tima. Velika ljubav prema ljudima i posvećenost u radu. Svakako ključ uspeha je otvorena komunikacija u oba smera. O svakoj gore navedenoj funkciji postoji detaljno objašnjenje i dosta praktičnih primera za sve ove godine rada u toj oblasti.

Za kraj podelila bih sa vama 11 elemenata koji su se iskristalisali za uspešan rad u mom HR timu na koji sam jako ponosna:

 1. Znati šta se konkretno očekuje od svakog radnog mesta? Time povećavamo zaposlenima zadovoljstvo u radu, jer ispunjavanju zadate ciljeve (znaju šta treba da rade ali i KAKO to da urade) i umanjujemo stres koji se uvek javlja kada nemaju jasna očekivanja i redovnu povratnu informaciju od svog pretpostavljenog.
 2. Obezbeđeni resursi za rad. Materijal i oprema.
 3. Prilika da rade ono u čemu su najbolji.
 4. Redovna priznanja i pohvale.
 5. Kohezija – osećaj da me na poslu cene kao osobu, da sam deo tima.
 6. Pravo glasa. Njihovo mišljenje se računa. (To je mala stvar, ali pravi ogromnu razliku).
 7. Povezanost sa misijom kompanije.
 8. Kolege posvećene kvalitetnom radu, zajedno sa pretpostavljenim.
 9. Menadžer (mentor) koji prati i pomaže kada je neophodno.
 10. Razgovor o progresu.
 11. Prilike za dalji rast i razvoj svakog pojedinačno.

Uvek krećemo od osnovne filozofije: Imati PRAVE ljude na PRAVOM mestu i u PRAVO vreme.

Ozbiljne kompanije znaju da su zaposleni njihovo najveće bogatstvo! I da bez zadovoljnih zaposlenih nema ni zadovoljnih klijenata, a i uspeh kompanije nije predodređen na duge staze. Tako da svako ulaganje u ljude nije trošak, već pametna investicija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s