Resume Coaching

Želiš da pregledam tvoj rezime i posavetujem te? 

Pregledaću tvoj rezime detaljno i ukazati ti na gramatiku, detalje i formu. – BESPLATNO!

 

 

Advertisements